Χρήση και διαχείριση εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου σε ταμπλέτες

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον εμπλουτισμό της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia στα ελληνικά και σε συνέχεια του ανοιχτού διαγωνισμού ιδεών για το Σχεδιασμό Ψηφιακού Αναγνώστη Βιβλίων και Συνοδευτικής Πλατφόρμας διαχείρισης Περιεχομένου, η ΕΕΛ/ΛΑΚ απευθύνει πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται για τη σύνταξη μελέτης και την ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής χρήσης και διαχείρισης εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου σε ταμπλέτες.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012, σε ηλεκτρονική μορφή στο proposals ΑΤ ellak DΟΤ gr

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική σελίδα.


Ανοιχτός Διαγωνισμός Ιδεών:

Σχεδιασμός Ψηφιακού Αναγνώστη Βιβλίων και Συνοδευτικής Πλατφόρμας διαχείρισης Περιεχομένου

Ο Διαγωνισμός Ολοκληρώθηκε. Κατεβάστε το Πρακτικό Αξιολόγησης.


Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, προκηρύσσουν Ανοιχτό Διαγωνισμό Ιδεών για τη δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακού αναγνώστη βιβλίων (e-book reader) που θα χρησιμοποιείται κυρίως, από μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς.

Στόχοι του Διαγωνισμού είναι (α) να διατυπωθούν ιδέες για τη δημιουργία ενός e-book reader, ειδικά για τις ανάγκες της Παιδείας, και (β) για μία πλατφόρμα διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Βιβλίου

Οι προτάσεις θα πρέπει να προδιαγράφουν τη συσκευή, το διαδικτυακό περιβάλλον χρήσης και διανομής περιεχομένου, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα ενσωματωθούν -ως σύστημα- στο πλαίσιο της ελληνικής παιδείας. Ως εκ τούτου, θεωρείται απαραίτητη η διεπιστημονική προσέγγιση

Κατεβάστε ολόκληρη την προκήρυξη σε:

 • Διάταξη απλού κειμένου (plain text)
 • Διάταξη γι ανάγνωση σε web browser (HTML)
 • Διάταξη αρχείου OpenOffice
 • Διάταξη αρχείου PDF
 • προτασεις

 • Χρίστος Λαουδιάς, Δημήτρης Σταύρου, Δημήτρης Ηλιάδης (ΚΟΙΟΣ Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων) - πρόταση
 • Δαμιανός Ιατρίδης, Γεώργιος Τσομπανγεωργίου - πρόταση
 • Νίκος Χατζηγεωργίου, Βασίλειος Κατσούρος (Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά) - πρόταση
 • Ομάδα Σαβελίδη - πρόταση
 • Σταύρος Τασούδης, Συμεών Κανής - πρόταση
 • Βαγγέλης Μαριάτος (Ομάδα BLOOK) - πρόταση
 • επιτροπη αξιολογησης

 • Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ
 • Δημήτριος Λιούπης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
 • Βασίλειος Κόμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 • Θεόδωρος Καρούνος, Πρόεδρος ΔΣ της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ
 • Αδάμ Αγγελής, Μόνιμος Πάρεδρος Πληροφορικής του Π.Ι.
 • Νικόλας Παπασπύρου, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
 • στοιχεια

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, χωρίς κανέναν περιορισμό. (Σημειώνεται ότι θα πριμοδοτούνται οι ομάδες που θα εχουν την πιο σφαιρική σύνθεση, αλλά αυτό δεν είναι κριτήριο αποκλεισμού)
 • Στις 15 Μαρτίου (2010) λήγει η προθεσμία υποβολών. Οι προτάσεις θα υποβληθούν σε ψηφιακή μορφή σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα γνωστοποιηθεί σε όσους εγγραφούν στη σχετική φόρμα στο δικτυακό τόπο http://ebook.ellak.gr
 • Με την λήξη του διαγωνισμού, και σε ένα χρονικό διάστημα που θα προσδιοριστεί και θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν δημόσια τις προτάσεις τους ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • Ο Διαγωνισμός είναι πρωτίστως διαγωνισμός ιδεών. Το βασικό ζητούμενο για το δικαίωμα συμμετοχής είναι οι προδιαγραφές. Μετά το πέρας του διαγωνισμού οι βραβευθέντες θα κληθούν να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 • βραβευση

  Στο πλαίσιo του Διαγωνισμού Ιδεων, θα πραγματοποιηθεί και η επιβράβευση των τριών καλύτερων προτάσεων και θα αφορούν όλες τις θεματικές περιοχές.

   
 • Το 1ο βραβείο θα ανέρχεται σε 15.000,00€, το 2ο βραβείο σε 10.000,00€ και το 3ο βραβείο σε 5.000,00€.
 • Τα βραβεία θα είναι αποκλειστικά. Σε περίπτωση συνεργασίας δύο ή περισσότερων θα χορηγείται μόνο ένα βραβείο.
 • υπευθυνοι επικοινωνιας

  από το Πανεπιστήμιο Πατρών, η κ.Βικτωρία Δασκάλου [T: +30 2610 996262 / daskalou(παπάκι)upatras(τελεία)gr]

  από την ΕΕΛ/ΛΑΚ, η κα. Δέσποινα Μητροπούλου και ο κ. Νίκος Ρούσσος [Τ: +30 210-7474-271 / info(παπάκι)ellak(τελεία)gr]