• Ο διαδικτυακός τόπος ebook.ellak.gr δημιουργήθηκε για να φιλοξενήσει το σύνολο του Έργου «Ανοιχτός Διαγωνισμός Ιδεών Ψηφιακού Αναγνώστη Βιβλίων». Το Εργο υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και την ΕΕΛ/ΛΑΚ, υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού. Κάθε επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει τους όρους χρήσης και, εφόσον τους αποδεκτεί, να προχωρήσει στην πλοήγηση/χρήση του.

 • Οι δημιουργοί, οι διαχειριστές και οι νόμιμοι εκπρόσωποι του παρόντα δικτυακού τόπου καταβάλλουν προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που εμφανίζονται σε αυτόν να είναι ακριβείς και αληθείς. Δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία από επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου.

 • Ο δικτυακός τόπος ebook.ellak.gr παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής και σχολιαμού στον επισκέπτη/χρήστη, στο πλαίσιο της Διαβούλευσης της Προκήρυξης του Έργου, καθώς και στην όλη εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Το ebook.ellak.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των πληροφοριακών αυτών δεδομένων που θα προκύψουν από τη διαδικασία της διαβούλευσης. Τα συλλεγόμενα δεδομένα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία διατιθέμενη με άδεια Creative Commons. Το book.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στη διαδικασία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ή και αλλαγής των όρων της.

 • Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου του δικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας και διατίθενται με τους ειδικότερους όρους της άδειας Creative Commons (CC BY-SA v.3.0 - http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/deed.el ).

 • Κάθε επισκέπτης/χρήστης να τον χρησιμοποιεί αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Επιπλέον, ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.

 • Ο δικτυακός τόπος ebook.ellak.gr ενδέχεται να έχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση και για τους οποίους δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή για όποια ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους με δική τους ευθύνη.

 • Επιπλέον, οι επισκέπτες/χρήστες ενδέχεται να κληθούν να προσθέσουν δικές τους πληροφορίες και συνδέσμους, για τα οποία φέρουν οι ίδιοι ευθύνη. Οι διαχειριστές του ebook.ellak.gr, με τη σειρά τους, φέρουν την ευθύνη ελέγχου και δημοσίευσης των εν λόγω πληροφοριών.

 • Το ebook.ellak.gr καταβάλλει προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, αλλά δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα.

 • Οι διαχειριστές του ebook.ellak.gr διατηρούν κάθε διακίωμα τροποποίησης, προσθήκης και μεταβολής του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου καθώς και των όρων χρήσης, αν κριθεί αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την υποχρέωση ανακοίνωσής τους μέσω του διαδικτυακού τόπου.

 • Το ebook.ellak.gr σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου και των επιλογών, πληροφοριών, υπηρεσιών που αυτός περιλαμβάνει.

 • Λόγω και της μορφής του Διαδικτύου, το ebook.ellak.gr δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός με τον παρόντα διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/επισκεπτών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Τέλος, δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

 • Οι παρόντες όροι χρήσης δεσμεύουν κάθε επισκέπτη/χρήστη στην έμπρακτη αποδοχή τους ως προαπαιτούμενο στην πλοήγηση και παραμονή του στο δικτυακό τόπο. Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν συνολική συμφωνία μεταξύ του ebook.ellak.gr και του χρήστη/επισκέπτη και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας.

 • Πέραν του δικαιώματος ενδεχόμενης αλλαγής τους, οι παραπάνω όροι προστασίας τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους.