α. ηλεκτρονικο βιβλιο

Ενα νέο μέσο μπορεί να αλλάξει τη φιλοσοφία πρόσληψης της γνώσης και να ενισχύσει τη μαθησιακή διαδικασία με νέες δυνατότητες. Στην εποχή της πληροφορίας το «παραδοσιακό» βιβλίο δεν είναι πια η μόνη πηγή πληροφοριών και γνώσης.

Με την έλευση των νέων τεχνολογιών αλλάζει όλη η φιλοσοφία γύρω από την πρόσληψη της γνώσης και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων ως αντικείμενα μάθησης.

Στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, το «παραδοσιακό» βιβλίο δεν είναι πια η μόνη πηγή πληροφοριών και γνώσης.

Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις που έχουμε στη διάθεσή μας και η συνεχής ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών δημιουργούν τη βάση για άμεσης αναζήτησης, γρήγορες και υψηλής ποιότητας πληροφορίες.

Η εύκολη αποθήκευση, η δυνατότητα αναζήτησης και πρόσβασης στην πληροφορία καθορίζουν τη δύναμη ενός νέου μέσου.

Α1. δυνατότητες

Το e-book παρέχει νέα "εργαλεία" στην εκπαίδευση και στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας

Αυτό το νέo μέσο, το ηλεκτρονικό βιβλίο, μπορεί να αξιοποιηθεί από την εκπαίδευση και τα μέλη της καθώς:

 • Παρουσιάζει την πληροφορία ψηφιακά. Το υλικό του παράγεται και αποθηκεύεται ηλεκτρονικά

 • Γίνεται ακόμη πιο προσιτό, ξεπερνώντας τους περιορισμούς του τόπου, του χρόνου και του μέσου

 • Μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην εκπαίδευση, δεδομένων των δυνατοτήτων που παρέχει για χρήση διαδραστικών μέσων και πολυμέσων

 • Παρέχει ζωντανή, αμφίδρομη πρόσβαση σε πληροφορίες που χρειάζονται καθημερινά

 • Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά τυπωμένα βιβλία, περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως υπερσυνδέσμους (hyperlinks), ανεύρεση και αναζήτηση βάσει λέξεων

β. e-book reader

Ο παραδοσιακός τρόπος ανάγνωσης ενισχύεται από τις νέες τεχνολογίες

Οι νέες τεχνολογίες είναι πια χαρακτηριστικό της εποχής μας και συνεχώς νέα προϊόντα κατακλύζουν την αγορά.

Ένα απ' αυτά που ανατρέπει τον παραδοσιακό τρόπο ανάγνωσης βιβλίων είναι και ο Ηλεκτρονικός Αναγνώστης Βιβλίων (e-book reader) που:

 • Έχει ήδη αρχίσει να διαδίδεται εντυπωσιακά στους κόλπους της νεολαίας, καθώς παρέχει απλότητα, ευχρηστία και ευκολία στην αγορά, μεταφορά κι ανάγνωση των αγαπημένων βιβλίων

 • Δίνει τη δυνατότητα να διαβάσει κάποιος ηλεκτρονικά βιβλία και έγγραφα εύκολα παντού

 • Είναι «ειδικοί» φορητοί Η/Υ στο φυσικό μέγεθος ενός «συμβατικού» βιβλίου, που εκτός από τις άλλες εργασίες που κάνουν σαν υπολογιστές, αποτελούν μια «πλατφόρμα», για να διαβάζουμε τα βιβλία μας

 • Μπορεί κανείς έχοντας τον Αναγνώστη (e-book reader) να πάρει μαζί του μια ολόκληρη βιβλιοθήκη

 • Υποστηρίζει περισσότερες από 20 μορφές δημοφιλών αρχείων κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων .doc, .pdf, .rtf, .txt, html, odf

Η συσκευή αυτή είναι ένας υπολογιστής ειδικού σκοπού, ο οποίος παρέχει όλες εκείνες τις λειτουργίες που καθιστούν την ανάγνωση βιβλίου εύκολη και βολική.

Β1. χαρακτηριστικά

Το e-book reader δεν είναι πάντα σχεδιασμένο για μαθητές και φοιτητές

Μερικά από τα χαρακτηριστικά ενός e-book reader είναι:

Διαστάσεις, βάρος, ανάλυση και χρόνος απόκρισης οθόνης, επεξεργαστής, μνήμη, μνήμη επέκτασης, επιπλέον διεπαφές (ακουστικά κτλ), χρόνος εκκίνησης, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό, υποστηριζόμενα μορφότυπα, χαρακτηριστικά τροφοδοσίας και διάρκεια ζωής μπαταρίας, επιπλέον υπηρεσίες και ειδικά χαρακτηριστικά.

Οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες βιβλίων που έχουν κατακλύσει την αγορά είναι γενικής χρήσης και δεν είναι σχεδιασμένοι για χρήση στο Εκπαιδευτικό Σύστημα και κυρίως από παιδιά.

Β2. στόχοι δημιουργίας

Το e-book reader είναι ένα μέσο ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Στόχος είναι η δημιουργία μίας κατάλληλης συσκευής, η οποία θα συνδυάζει αρμονία μορφής και λειτουργίας, θα είναι ιδιαίτερα εύκαμπτη, και ανθεκτική, δεν θα περιέχει χημικά και θα είναι ιδιαίτερα χαμηλού κόστους.

Η αποτελεσματική ενεργειακά μηχανή θα έχει δυνατότητες εφάμιλλες με εκείνες ενός σύγχρονου αναγνώστη βιβλίου ωστε κάθε παιδί να μπορεί να έχει πρόσβαση στη γνώση και στη νέα τεχνολογία.

Μερικά από τα θετικά χαρακτηριστικά τα οποία θα παρέχει η συνδυασμένη χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων και των συσκευών ηλεκτρονικού βιβλίου θα είναι:

 • Η προώθηση της ανάγνωσης, καθώς οι άνθρωποι, και κυρίως οι νέοι, ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο τους μπροστά από οθόνες

 • Η δυνατότητα παραγωγής βιβλίων για τρέχοντα ζητήματα και γεγονότα μέσω ενός γρηγορότερου μέσου

 • Η διευκόλυνση της ενημέρωσής τους, για τη διόρθωση των λαθών και προσθήκη πληροφοριών

 • Η φορητότητά τους, καθώς μια ολόκληρη βιβλιοθήκη χωράει σε ένα DVD.

 • Η διευκόλυνση της ανάγνωσης που μπορεί να γίνει προσιτή σε άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς το μέγεθος του κειμένου και της γραμματοσειράς μπορούν να αυξηθούν για άτομα με προβλήματα όρασης

γ. βιβλιοθηκη

Το ηλεκτρονικό Βιβλίο και ο Αναγνώστης ενισχύονται από τη βιβλιοθήκη που είναι η πλατφόρμα διαχείρισης και παροχής εργαλείων για δημιουργία νέων βιβλίων

Τo Ηλεκτρονικό Βιβλίο αποτελεί την πληροφορία και ο Αναγνώστης το μέσο για να διαβάσει κανείς την πληροφορία αυτή.

Αυτά από μόνα τους δεν αποτελούν λύση για την διάχυση του ηλέκτρονικού βιβλίου στην εκπαίδευση.

Χρειάζεται και η απαραίτητη «Βιβλιοθήκη», δηλαδή η υπηρεσία που θα επιτρέπει την δημιουργία ανοικτών βιβλίων, το δανεισμό του ηλεκτρονικού βιβλίου και τη χρήση του.

Ο αναγνώστης του ηλεκτρονικού βιβλίου θα συνδέεται στη βιβλιοθήκη και θα κατεβάζει ή απλώς θα διαβάζει από εκεί το ηλεκτρονικό του βιβλίο.

Mέσω της δημιουργίας μιας εξειδικευμένης ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης ηλεκτρονικού βιβλίου, θα δίνονται οι κάτωθι δυνατότητες:

 1. Ολοι οι φοιτητές, μαθητές της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν πρόσβαση στο πολύτιμο αυτό υλικό μέσω διαδικτύου.

  • Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ενσωματωμένα εργαλεία πλοήγησης-αναζήτησης ειδικά κατασκευασμένα για την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων.

  • Το υλικό θα συγκεντρώνεται σε θεματικούς καταλόγους και θα παρουσιάζονται και οι πηγές που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (λ.χ. πύλες, κόμβοι, ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων και ειδικά προγράμματα) ή σε μορφή πολυμέσων (λογισμικού και οπτικο-ακουστικών μέσων), με έμφαση σε όσα είναι αξιοποιήσιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  • Αναλυτικοί κατάλογοι, (α) Θεμάτων και (β) Όρων, θα διευκολύνουν την εξειδικευμένη αναζήτηση πληροφοριών στα ηλεκτρονικά βιβλία που θα παρέχονται.

 2. Εκτός όμως από το ρόλο του αποθετηρίου – βιβλιοθήκης η πλατφόρμα διαχείρισης ηλεκτρονικού βιβλίου, θα παρέχονται σε συγγραφείς όλα τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία θα τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν το δικό του ηλεκτρονικό βιβλίο με όλες τις λειτουργικότητες που χρειάζονται.

 3. Τέλος, η πλατφόρμα θα παρέχει και όλους τους μηχανισμούς με την χρήση ανοικτών προτύπων για την μετατροπή ηλεκτρονικού υλικού σε ηλεκτρονικό βιβλίο ανοικτού προτύπου, για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και να αναγνωστεί από αναγνώστες ηλεκτρονικών βιβλίων.

δ. οδηγος εφαρμογης

Η ηλεκτρονική υποδομή του προτεινόμενου έργου θα ενισχυθεί από τη δημιουργία του κατάλληλου οδηγού εφαρμογής και ενσωμάτωσης των εργαλείων στην εκπαίδευση

Σκοπός του προτεινόμενου έργου δεν είναι να καθιερωθεί μια αυστηρή ομοιομορφία για όλες τις ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές και διδακτικές πηγές, αλλά να ενισχυθεί η χρήση των τεχνικών και των μεθόδων που θα οδηγήσουν στην μεγαλύτερη δυνατή χρηστικότητα.

Η ηλεκτρονική αυτή υποδομή που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου εχει σαν στόχο να αποτελέσει συμπληρωματικό και ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση.

Για το λόγο αυτό, θα δημιουργηθεί κατάλληλος Οδηγός Εφαρμογής, ο οποίος θα αναφέρει ενδεικτικούς τρόπους εφαρμογής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Στόχος του Οδηγού είναι:

 • να προσφέρει βοήθεια στη διαχείριση του όγκου των ηλεκτρονικών πληροφοριών,

 • στην χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και

 • στην ενσωμάτωση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα

με βασικά κριτήρια τη μέθοδο προσέγγισης τους, το βαθμό επιστημονικής τεκμηρίωσής τους, την παιδαγωγική τους αξία και τη συμβολή τους στην μάθηση.